Liên hệ

Điện thoại

0938 683 787

Địa chỉ

781 C9 Đ. Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Email

drthanhmori@gmail.com

Bản đồ đường đi